PODACI

SELVAGGIO Shop – Online Prodavnica

Goran Radovanović pr Trgovina na malo posredstvom internet Selvaggio Shop, Šabac

Adresa i kontakt

Sremska 7b
15000 Šabac
Srbija (RS)

Email. info@selvaggio.rs
Tel. +381(0)69 3940345

Podaci o kompaniji

Registrovana preduzetnička trgovina na malo u Šapcu, Srbija (RS)

Matični broj/MB: 66024245
Poreski identifikacioni broj/PiB: 112320121

Tekući račun kod: Banka Intesa (RS)

 

Domen

Naša usluga je dostupna pod ovim domenima:
www.selvaggio.rs

Pravno

 

Ne odgovaramo za sadržaje povezanih stranica.

Sadržaj naših stranica nastao je s velikom pažnjom. Za tačnost, potpunost i blagovremenost sadržaja, međutim, ne možemo garantovati.

Upotreba naše veb stranice je obično moguća bez davanja ličnih podataka.

Mi koristimo Google Analytics kao statistički alat za celi sajt.

Social:

https://www.instagram.com/selvaggio.shop/
https://www.instagram.com/studio.selvaggio/
https://www.facebook.com/Selvaggio-shop-107527014630573
https://www.facebook.com/Studio-Selvaggio-140218076880129

© Sva prava zadržana 2021, Selvaggio Shop, Srbija